Az írásbeli felvételi eredményeinek megtekintése – 2019

A tanulói észrevételek és azok kezelése (20/2012. EMMI rendelet 35. § (3) – (7) alapján):

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője (akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazottja) január 29-én 8:00-tól 17:00-ig a Szentlélek-templom emeleti termében (Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.) a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A tanulónak (vagy szülőjének) lehetősége van a dolgozatokról másolatot készíteni. Fénymásolatot nem áll módunkban készíteni, a dolgozatokat lefényképezni tudják a helyszínen. A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit írásban megteheti a helyszínen, vagy leadhatja a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Telephelyén a következő munkanapon (01.30.) 16 óráig. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, melyben a vizsgázó megindokolja, hogy miért nem tudta a megadott határidő előtt megtenni észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő, később tehát a dolgozatok értékelésével kapcsolatban nem tehető észrevétel.

A betekintéskor az értékelőlapok is átvehetők. Az értékelőlapok átvételére adható meghatalmazás, ha személyesen nem tudnak eljönni. Az át nem vett értékelőlapokat február 1-jén a 6. évfolyamosok számára az állandó lakcímre, a nyolcadikosok számára az általános iskolába postázzuk.

A vizsga eredményéről a tanulók már tájékozódhatnak a diák oktatási azonosítójával belépve az alábbi honlapon:  http://verka.ddns.net/irasbeli/. A linken látható eredmények a tájékoztatást szolgálják, nem helyettesítik az aláírt, lepecsételt értékelőlapokat!

Az iskolánkban megírt dolgozatok átlaga, (zárójelben a tavalyi itteni eredmények):

8. évfolyamosok

  • magyar: 29,8 (34,25)
  • matematika: 19,7 (19,6)
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 49,4 (53,8)

6.  évfolyamosok

  • magyar: 26,6
  • matematika: 20,1
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 46,7

Az előző évek országos eredményeiről itt tájékozódhat.

Az értékeléssel kapcsolatos észrevételt az itt letölthető formanyomtatványon lehet megtenni.