Felvételi információk

 Felvételi tájékoztató füzet letöltése (frissítve: 19.11.12.)

A felvételi eljárás rendje, dátumai

A felvételi eljárás értékelési szempontjai és pontszámítása

A központi írásbeli vizsga

A szóbeli beszélgetés

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

A felvételi eljárás rendje, dátumai

Dátum

Esemény

Megjegyzés

2019.11.25. és 27.

15 és 17 óra

Teadélután és felvételi tájékoztató

 

2019.12.06.

Jelentkezés írásbeli vizsgára

(minden tanulmányi területen)

A jelentkezési lap leadható postai úton, vagy személyesen az iskola portáján.

2020.01.18. 10:00–12:00

Központi írásbeli vizsga

Iskolánk is felvételi vizsgát szervező intézmény, a vizsga helyszínéről helyszínről a honlapunkon adunk majd tájékoztatást.

2020.01.23.

14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

Csak igazoltan hiányzó felvételizők részére

Helyszín: 2112 Veresegyház, Fő út 117-125.

2020.01.30.

9:00-17:00

A kijavított feladatlapok megtekintése

Helyszín: 2112 Veresegyház, Fő út 117-125.

2020.02.06-ig

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló Értékelő lap kézbesítése

A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.

2020.02.19.

A felvételi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beküldése

Szükséges dokumentumok:

– a központi tanulói jelentkezési lap

– az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,

– a tanuló által a szóbeli felvételire írt bemutatkozó levél.

2020.03. 02-07.

Szóbeli felvételik

A szóbeli vizsgák beosztása a jelentkezési lapok beérkezése után történik. A beosztás az iskola honlapján lesz elérhető.

2020.03.16.

A jelentkezők felvételi jegyzékét az iskola nyilvánosságra hozza

A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.

2020.03.17.

Új tanulmányi terület felvételi igényének jelzése a középfokú intézmény igazgatója felé.

Ha a jelentkező olyan tanulmányi területet kíván megjelölni, amelyen tanított első idegen nyelvből nincs általános iskolai osztályzata, akkor március 18-án írásbeli és szóbeli szintfelmérő vizsgát kell tennie. Az igazgatói engedély ennek megfelelő szintű teljesítéséghez kötött.

2020.03.19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

Új tanulmányi terület felvételére a megjelölt középiskola igazgatójának engedélyével van lehetőség.

2020.04.30.

Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

 

2020.06.24.

Beiratkozás

A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.

 Vissza az oldal tetejére

Felvételi követelmények

A felvételi eljárás értékelési szempontjai és pontszámítása

 

Az elérhető legmagasabb pontszám 200 (50+100+50) pont, mely három részből áll:

  • a „hozott pontokból”,
  • a központi írásbeli pontokból
  • és a szóbeli beszélgetésből
  Hat évfolyamos képzés Négy évfolyamos képzés
„Hozott pontok”

 

(max. 50 pont)

 

A 5. év végi és 6. félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom átlaga, idegen nyelv[1] és természetismeret vagy környezetismeret vagy informatika tantárgyi eredményeit összegezzük. A 6. 7. év végi, és 8. félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom átlaga, idegen nyelv[2], egy választott tárgy (biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika) tantárgyi eredményeit összegezzük, majd 2/3-os szorzóval szorozzuk.
Központi írásbeli pontok

 

(max. 100 pont)

 

Egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából, amellyel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából, amellyel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
Szóbeli beszélgetés

 

(max. 50 pont)

Felvételi beszélgetés. Felvételi beszélgetést megelőzi a tanuló által előzetesen megírt, az iskola számára beküldött bemutatkozó levél.
Összesen Maximum 200 pont Maximum 200 pont

[1] 0005 tanulmányi területre jelentkezés esetén angol nyelv, 0006 tanulmányi területre jelentkezés esetén német nyelv

[2] 0001 és 0003 tanulmányi területre jelentkezés esetén angol nyelv, 0002 és 0004 tanulmányi területre jelentkezés esetén német nyelv


Vissza az oldal tetejére

A központi írásbeli vizsga

A tanulóknak kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. A formanyomtatvány letölthető iskolánk honlapjáról, vagy a  Oktatási Hivatal weboldaláról.

(Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.)

A felvételiző bármely, írásbeli felvételit szervező középfokú iskolában megírhatja a felvételit, a jelentkezés során kell megadni, hol kívánja teljesíteni a vizsgát. A központi írásbeli felvételi vizsgát a Veresegyházi Katolikus Gimnázium megszervezi, annak helyszíne a jelentkezők számának függvényében a gimnázium épülete (Fő út 117-125.), vagy a Fabriczius József Általános Iskola (Fő út 77-79.) lesz. A végleges helyszínről a honlapunkon (verka.hu) adunk majd tájékoztatást. A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Az így kapott magyar nyelvi és matematikai eredményeket összegezzük.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék tintás tollal kell elkészíteni.

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételizők ne felejtsék el magukkal hozni a személyi vagy diákigazolványukat

 

Vissza az oldal tetejére

A szóbeli beszélgetés

A központi írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolából hozott pontok függvényében hívjuk be a felvételizőket szóbeli beszélgetésre. A találkozásra a szülőket is várjuk.

A szóbeli beszélgetések 2020. március 2. és 7. között lesznek, a pontos beosztás az iskola honlapján lesz elérhető. A központi írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolából hozott pontok függvényében hívjuk be a felvételizőket szóbeli beszélgetésre. A találkozásra a szülőket is várjuk.

A felvételi beszélgetések értékelésénél figyelembe vesszük az olvasott szöveg értését, a szóbeli kifejezőkészséget, fellépést, kooperációs készséget és kreativitást, a közösségi és hitéleti tapasztalatokat, valamit a szóbelire kért dokumentumokat.

A szóbeli beszélgetésre az alábbiakat kérjük: 1) diákigazolvány, 2) ellenőrző (vagy az e-naplóból kinyomtatott eredmények az egyéb bejegyzésekkel együtt!), 3) a tanuló kedvenc füzetei, 4) bármilyen oklevél vagy egyéb munka, amire büszke, szívesen megmutatná.

A négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoktól a szóbeli beszélgetés előkészítéséhez kérjük, hogy a felvételi jelentkezés mellé csatolják bemutatkozó levelüket. A bemutatkozás elkészítéséhez a következő segítő szempontokat ajánljuk:

Mutasd be a családod!

Milyen egy tipikus hétköznapod vagy hétvégéd?

Melyek a kedvenc szellemi időtöltéseid, hobbijaid? (film, olvasás, játék stb.)

Melyek a kedvenc fizikai időtöltéseid, hobbijaid? (sport, túra stb.)

Melyek a kedvenc tantárgyaid? Miért? Mi az, ami nehezebben megy? Miért?

Mit szeretsz a mostani iskoládban?

Jársz- e rendszeresen valamilyen iskolán kívüli közösségbe?

Miért szeretnél ebben az iskolában tanulni? Mit vársz az iskolától?

A bemutatkozó levelet A/4-es oldalnyi terjedelemben, kézzel írott formában várjuk.

A szóbeli beszélgetés eredményéről külön tájékoztatást nem adunk, az egész eljárás végén a felvételi összpontszámból megismerhető a szóbeli eredmény. A szóbeli vizsga eredménye nem megfellebbezhető, fellebbezést a teljes felvételi eljárás eredményének ismeretében az elutasító határozat ellen lehet benyújtani.

A felvételi eljárás során az azonos összpontszámot elérő tanulók között a sorrendet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40.§ alapján határozzuk meg.

*

A FELVÉTELRŐL VAGY AZ ELUTASÍTÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST A NYOLCADIKOSOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, A HATODIKOSOK LAKCÍMEN KAPJÁK MEG. A FELVÉTELI EREDMÉNYEKRŐL ISKOLÁNK HONLAPJÁN IS LEHET MAJD TÁJÉKOZÓDNI.

Vissza az oldal tetejére

 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Az SNI-tanuló (azaz sajátos nevelési igényű) az írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezésekor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az SNI-tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI-tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

Szülői és tanulói kérelmeket csak írásban fogadunk el.

Bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján.

Felvételi tájékoztató füzet letöltése

Vissza az oldal tetejére