Felvételi információk

Felvételi tájékoztató füzet letöltése

A felvételi eljárás rendje, dátumai

A felvételi eljárás értékelési szempontjai és pontszámítása

A központi írásbeli vizsga

A szóbeli beszélgetés

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

 

A felvételi eljárás rendje, dátumai

Dátum Esemény Megjegyzés
2018.12.07. Jelentkezés írásbeli vizsgára

(minden tanulmányi területen)

Jelentkezési lap letöltése
2019.01.19. 10:00–12:00 Központi írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga helyszíne: bármelyik erre kijelölt intézményben.  Iskolánk a Fabriczius József Általános Iskolában szervezi az írásbeli felvételit (2112 Veresegyház, Fő út 77-79. szám, bejárat a Fő útról).
2019.01.24.

14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga Csak igazoltan hiányzó felvételizők részére

Helyszín: 2112 Veresegyház, Fő út. 106.

2019.01.29.

9:00-17:00

A kijavított feladatlapok megtekintése  A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.
2019.02.07-ig Az írásbeli vizsga eredményéről szóló Értékelő kézbesítése  A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.
2019.02.18. A felvételi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beküldése Szükséges dokumentumok:

– a központi tanulói jelentkezési lap

– az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,

– a tanuló által a szóbeli felvételire írt bemutatkozó levél (a szempontokat lásd lejjebb).

2019.02.25–től 03.02-ig Szóbeli felvételik A szóbeli vizsgák beosztása a jelentkezési lapok beérkezése után történik. A beosztás az iskola honlapján lesz elérhető.
2019.03.18. A jelentkezők felvételi jegyzékét az iskola nyilvánosságra hozza  A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.
2019.04.30. Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2019.06.21. Beiratkozás  A részleteket a honlapon fogjuk közzétenni

 Vissza az oldal tetejére

Felvételi követelmények

A felvételi eljárás értékelési szempontjai és pontszámítása

Az elérhető legmagasabb pontszám 200 (50+100+50) pont, mely három részből áll:

  • a „hozott pontokból”,
  • a központi írásbeli pontokból
  • és a szóbeli beszélgetésből
  Hat évfolyamos képzés Négy évfolyamos képzés
„Hozott pontok”

(max. 50 pont)

 

A 5. év végi és 6. félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom átlaga, idegen nyelv és természetismeret vagy környezetismeret vagy informatika tantárgyi eredményeit összegezzük. A 6. 7. év végi, és 8. félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom átlaga, idegen nyelv, egy választott tárgy (biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika) tantárgyi eredményeit összegezzük, majd 2/3-os szorzóval szorozzuk.
Központi írásbeli pontok

(max. 100 pont)

 

Egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából, amellyel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából, amellyel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
Szóbeli beszélgetés

(max. 50 pont)

Motivációs beszélgetés. Motivációs beszélgetés a tanuló által előzetesen megírt és az iskola számára beküldött bemutatkozó levél alapján.
Összesen Maximum 200 pont Maximum 200 pont

Vissza az oldal tetejére

A központi írásbeli vizsga

A tanulóknak kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. A formanyomtatvány letölthető iskolánk honlapjáról, vagy az Oktatási Hivatal weboldalról.

 (Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.)

A felvételiző bármely, írásbeli felvételit szervező középfokú iskolában megírhatja a felvételit, a jelentkezés során kell megadni, hol kívánja teljesíteni a vizsgát. Iskolánk a Fabriczius József Általános Iskolában szervezi az írásbeli felvételit (2112 Veresegyház, Fő út 77-79. szám, bejárat a Fő útról).

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Az így kapott magyar nyelvi és matematikai eredményeket összegezzük.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételizők ne felejtsék el magukkal hozni a személyi vagy diákigazolványukat!

Bővebb információ a központi írásbeli vizsga követelményeiről.

Vissza az oldal tetejére

 

A szóbeli beszélgetés

A központi írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolából hozott pontok függvényében hívjuk be a felvételizőket szóbeli beszélgetésre. A találkozásra a szülőket is várjuk.

A felvételi beszélgetések tartalma: olvasott szöveg értése, valamint szóbeli kifejezőkészséget, fellépést, kooperációs készséget és kreativitást felmérő helyzetgyakorlat.

A szóbeli beszélgetések 2019. február 25. és március 2. között lesznek, a pontos beosztás az iskola honlapján lesz elérhető.

A négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoktól a szóbeli beszélgetés előkészítéséhez kérjük, hogy a felvételi jelentkezés mellé csatolják bemutatkozó levelüket. A bemutatkozás elkészítéséhez a következő segítő szempontokat ajánljuk:

Mutasd be a családod!

Milyen egy tipikus hétköznapod vagy hétvégéd?

Melyek a kedvenc szellemi időtöltéseid, hobbijaid? (film, olvasás, játék stb.)

Melyek a kedvenc fizikai időtöltéseid, hobbijaid? (sport, túra stb.)

Melyek a kedvenc tantárgyaid? Miért? Mi az, ami nehezebben megy? Miért?

Mit szeretsz a mostani iskoládban?

Jársz- e rendszeresen valamilyen iskolán kívüli közösségbe?

Miért szeretnél ebben az iskolában tanulni? Mit vársz az iskolától?

A bemutatkozó levelet A/4-es oldalnyi terjedelemben, kézzel írott formában várjuk.

A felvételi eljárás során az azonos összpontszámot elérő tanulók között a sorrendet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40.§ alapján határozzuk meg.

A FELVÉTELRŐL VAGY AZ ELUTASÍTÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST A NYOLCADIKOSOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, A HATODIKOSOK LAKCÍMEN KAPJÁK MEG, A FELVÉTELIZŐK OTT KAPJÁK KÉZHEZ. A FELVETT TANULÓK NÉVSORA ISKOLÁNK HONLAPJÁN IS ELÉRHETŐ LESZ.

Vissza az oldal tetejére

 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Az SNI (azaz sajátos nevelési igényű)-tanuló az írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezésekor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az SNI-tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI-tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

Szülői és tanulói kérelmeket csak írásban fogadunk el.

Bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján.

Felvételi tájékoztató füzet letöltése

Vissza az oldal tetejére