Képzési formák

A hat évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévtől hat évfolyamos gimnáziumi osztályt is indítunk. A felvehető tanulók létszáma 32 fő.

A 2019/2020-as tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0003 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv az angol
0004 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv a német

 Mindkét tanulmányi kóddal ugyanabba az egy induló hat évfolyamos osztályba jelentkezik a tanuló, a meghirdetett különböző kódokkal az eddig tanult, illetve továbbiakban tanulni kívánt idegen nyelv megjelölésére van lehetőség. Német nyelvű csoportot 8 főtől tudunk indítani, ennél kisebb csoportlétszám esetén az első két évben csak angol nyelvű csoportokat szervezünk. Második idegen nyelvet 9. évfolyamtól választhatnak a diákok.

A hat évfolyamos képzés önálló tanulási egység, mely sajátos ritmusú tanulási folyamatot tesz lehetővé. Az első két év haladási menete nem azonos az általános iskola utolsó két évével, ebben a képzésformában a diákok a gimnáziumi tananyagot hat év alatt sajátítják el, ami több lehetőséget biztosít az elmélyülésre, jobban alkalmazkodik a tanulók egyéni fejlődési ritmusához, nyugalmasabb érzelmi, értelmi és spirituális érést tesz lehetővé. Az osztály együtt halad az érettségiig, 11. évfolyamtól fakultációválasztással indulhatnak a tanulók a humán vagy a reál tudományok irányába.

 

A négy évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévben két négy évfolyamos gimnáziumi osztályba várjuk a diákokat. A felvehető tanulók létszáma osztályonként 32-32 fő.

A 2019/2020-as tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0001 Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú / első idegen nyelv: angol vagy német
0002 Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú / első idegen nyelv: angol vagy német

Mindkét osztályban első idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak, második idegen nyelvként pedig angol, német és francia nyelvek közül választhatnak tanulóink, melyeket csoportbontásban tanítunk. Az első idegen nyelvet szint szerinti bontásban, A2 (haladó) szinttől indítjuk, emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. A 11. és a 12. évfolyamon minden diáknak lehetősége van az általa választott két tantárgyat emelt szinten tanulni, így az emelt szintű érettségire felkészülni.

A osztály – reál (kód: 0001)                       

Ebbe az osztályba az inkább természettudományos érdeklődésű diákokat várjuk, akik a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat szeretik inkább. A fizikát, a kémiát, a  matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk.

B osztály – humán (kód: 0002)

Ebbe az osztályba inkább humán érdeklődésű diákokat várunk, akik a magyar, történelem tantárgyakat szeretik inkább. A  magyart, a történelmet, a matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk.