Fellebbezési kérelem

Azon diákok, akik a felvételi eljárás lezárultával elutasító határozatot kaptak, mégis szeretnék iskolánkban folytatni tanulmányaikat,  fellebbezést nyújthatnak be, amelyben a felvételi határozat felülbírálását kérik. A fellebbezést a szülő a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújthatja be az iskolának, az eredményéről a fenntartó dönt.

A fellebbezéshez a kérelem letölthető itt.