Írásbeli felvételi eredményeinek megtekintése

A tanulói észrevételek és azok kezelése (20/2012. EMMI rendelet 35. § (3) – (7) alapján):

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője január 31-én 8:00-tól 17:00-ig a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Telephelyén (Fő út 106.), a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A tanulónak (vagy szülőjének) lehetősége van a dolgozatokról másolatot készíteni (lemásolhatja vagy lefényképezheti), illetve kérésre tudunk az iskolában fénymásolatot készíteni.

A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit megteheti a helyszínen, vagy leadhatja írásban a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Telephelyén a következő munkanapon (02.01.) 16 óráig. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, melyben a vizsgázó megindokolja, hogy miért nem tudta megtenni észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő, később tehát a dolgozatok értékelésével kapcsolatban nem tehető észrevétel.

A betekintéskor az értékelő lapok is átvehetők.

A vizsga eredményéről a tanulók már a megtekintés előtt tajékozódhatnak a diák oktatási azonosítójával belépve az alábbi honlapon: http://cirrus.ahm.hu:10788/irasbeli2018/. Tanáraink minden megtesznek, hogy minél hamarabb ki legyen javítva mind a 280 vizsgadolgozat, várhatóan január 26-tól már elérhetőek lesznek az eredmények.

Az iskolánkban megírt dolgozatok átlaga, (zárójelben a tavalyi itteni eredmények): magyar: 34,25 (32,7) matematika: 19,6 ( 22,3). Az összesen elért pontszámok átlaga: 53,8 (55)

Az előző évek országos eredményeiről itt tájékozódhat.

wp_20180120_16_45_54_pro

wp_20180120_16_47_12_pro

wp_20180120_16_47_28_pro