Írásbeli felvételi eredményeinek megtekintése

A tanulói észrevételek és azok kezelése (20/2012. EMMI rendelet 35. § (3) – (7) alapján):

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője január 31-én 8:00-tól 17:00-ig a Kálvin Téri Református Általános Iskola gyülekezeti termében, a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A tanulónak (vagy szülőjének) lehetősége van a dolgozatokról másolatot készíteni (lemásolhatja vagy lefényképezheti), illetve kérésre tudunk az iskolában fénymásolatot készíteni.

A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit megteheti a helyszínen, vagy leadhatja írásban a Római Katolikus Plébánián (Fő út 93.), a következő munkanapon (02.01.) 16 óráig. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, melyben a vizsgázó megindokolja, hogy miért nem tudta megtenni észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő, később tehát a dolgozatok értékelésével kapcsolatban nem tehető észrevétel.

A betekintéskor az értékelő lapok is átvehetők. Azokat az értékelő lapokat, melyeket nem vesznek át, február 3-ig postázzuk.