Írásbeli felvételik megtekintése

Szombaton lezajlott a középfokú írásbeli felvételi vizsga. A 460 fő jelentkezőből 27-en nem tudtak megjelenni, ők a pótfelvételi alkalmával írhatják meg a dolgozatot, az érintetteknek külön tájékoztatást küldtünk.

Köszönjük, hogy minden vizsgázó betartotta az előírásokat, és pontosan érkezett, így a vizsga nyugalomban zajlott. Kollégáink intenzíven dolgoznak azon, hogy az eredményeket mindenki mielőbb megismerhesse. Amint készen vagyunk (várhatóan csütörtök folyamán), a honlapon lekérdezhető lesz az eredmény a következő linkre kattintva:

https://kozpont.verka.hu:10788/SES/IRASBELI/

Az oktatási azonosítóval és születési dátummal lehet majd az eredményeket megnézni, mely az értékelőlapok nem hitelesített másolata. A továbbtanuláshoz ez nem elegendő, az aláírt, lepecsételt dokumentumot a megtekintéskor vehetik át.

Kérjük, hogy az eredményekkel kapcsolatban ne keressék telefonon iskolánkat. Addig is a megtekintés részleteiről, illetve az összesített eredményekről szeretnénk Önöket tájékoztatni:

Az iskolánkban megírt dolgozatok átlaga (zárójelben a 2020-as, 2019-es, illetve 2018-as év itteni eredményei):

8. évfolyamosok

  • magyar: 29,8 (23; 27,5; 29,8)
  • matematika: 23,8 (21,9; 24,67; 19,7)
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 53,77 (44,96; 50,7; 49,4)

6. évfolyamosok

  • magyar: 32,8 (30,1; 28,14; 26,6)
  • matematika:28,7 (24,9 ;18,4; 20,1)
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 61,5 (55; 46,5; 46,7)

A vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó vagy szülője (akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazottja) január 28-án pénteken 8:00-tól 17:00-ig a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban (Veresegyház, Fő út 117-125.) a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekintheti.

A járványhelyzetre tekintettel a létszámkorlát és a távolság betartása miatt a következőket kérjük:

  • a megtekintést 3 teremben tartjuk, mindegyik teremben az ott tartózkodók lehetséges száma 10 fő;
  • egy dolgozat megtekintésére egy fő érkezzen, aki fotót készít a dolgozatról, illetve átveszi az értékelőlapot;
  • az épületbe belépni csak védettségi igazolvánnyal, illetve korlátozott létszámban lehet, kérjük az épület előtt várakozzanak szükség esetén;
  • kérjük, hogy a gördülékeny haladás érdekében a kijavított dolgozat alapos áttekintését ne a helyszínen végezzék el!

A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit írásban leadhatja a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban a következő munkanapon (01.31.) 16 óráig, vagy az [email protected] címre e-mailben megküldve. Az értékeléssel kapcsolatos észrevételt az itt letölthető formanyomtatványon lehet megtenni: matematika, magyar nyelv

A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani (2022. február 1.16:00), melyben a vizsgázó megindokolja, hogy miért nem tudta a megadott határidő előtt megtenni észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő, később tehát a dolgozatok értékelésével kapcsolatban nem tehető észrevétel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felülvizsgálat a dolgozat egészének újraértékelését jelenti, így az esetlegesen észre nem vett hibák is felüljavításra kerülnek, melyek végül az összpontszám csökkenését is okozhatják.

A betekintéskor az értékelőlapok is átvehetők. Az értékelőlapok átvételére is adható meghatalmazás, ha személyesen nem tudnak érte jönni. Az át nem vett értékelőlapokat a 6. évfolyamosok számára az állandó lakcímre, a nyolcadikosok számára az általános iskolába postázzuk.