Jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgára

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

Idén is lehetőség lesz Veresegyházon megírni a központi írásbeli felvételit.
A jelentkezés határideje: 2021. december 3. A vizsga pontos helyszínéről a honlapon fogunk tájékoztatást adni.

Az idei tanévben lehetőség van ügyfélkapun keresztül kitölteni és beküldeni a Jelentkezési lapot.  A kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. (Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót!)

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni: Közfelvir - Elektronikus jelentkezési felület

Bátorítjuk a kedves szülőket, hogy ha módjukban áll, éljenek az elektronikus ügyintézés nyújtotta lehetőséggel!

Hagyományos módon is benyújtható a jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára, ehhez a Jelentkezési lapot kitöltve az iskolába kell azt eljuttatni. Személyesen reggel fél 8 és délután 4 óra között (2112 Veresegyház, Fő út 117-125.) vagy postai úton (2112 Veresegyház Pf. 108).

A speciális nevelési igényű tanulók a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

  •  időhosszabbítás,
  • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata,
  • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A letölthető kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül vagy az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kedvezményt kíván igénybe venni a tanuló, valamint a speciális elbírálásra való jogosultság indoklását. Kérelem beadása esetén feltétlenül adjanak meg telefonszámot vagy e-mail címet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.

Letölthető dokumentumok:

A Felvételi tájékoztató füzet

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára

Kiegészítő tájékoztató sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók számára

Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális körülményeinek biztosítására