Központi írásbeli felvételi információk

456-an adták be iskolánkhoz jelentkezési lapjukat a középfokú írásbeli felvételire. A vizsga időpontja: 2022. január 22. 10:00. A szabályozásnak megfelelő létszámkorlátok betartása miatt három helyszínen szervezzük az írásbeli vizsgát. A saját iskolánkon kívül a Kálvin Téri Református Általános Iskola és a Fabriczius József Általános Iskola is vizsgahelyszín lesz.  A vizsga előtti héten honlapunkon elérhető lesz, hogy melyik diák melyik épületben fogja megírni az írásbeli vizsgát. Kérjük, tájékozódjanak majd erről! A vizsgával kapcsolatos aktuális szabályokat is itt fogjuk közölni.

A felvételi megírásának sajátos körülményeiről szóló határozatokat a megadott e-mail címre elküldjük, illetve postázzuk.

Ha valaki nem tudja megírni január 22-én a felvételi dolgozatot, és hiányzását orvosi igazolással igazolja, pót alkalommal írhatja mega központi írásbeli vizsgát. Az idén két pót alkalom lesz:

1. pót alkalom: január 27. 14:00, aki az eredeti időpontban igazoltan nem tud megjelenni, orvosi igazolás bemutatásával a pót időpontban írja a felvételi vizsgát

A rendes és az első pót alkalmon vizsgázó diákok számára az írásbeli dolgozatok megtekintése január 28-án lesz.

2. pót alkalom: február 4. 14:00, „azok számára, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.” ( https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/30_2021_EMMI_hatarozat.pdf )

A 2. pót alkalmon vizsgázók számára megtekintés február 9-én lesz.

Az értékelőlapokat a megtekintés napján lehet átvenni. Az át nem vett értékelőlapokat a 8. osztályosok számára az általános iskolába, a 6. osztályosok számára lakcímre postázzuk.