Közösségi szolgálat

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára,
hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.„  (1Pét 4,10)

Miért?

2016 óta az érettségi megkezdésének feltétele a a közösségi szolgálat. Ennek célja egyrészt, hogy érzékenyebbé, figyelmesebbé tegyen a benneteket körülvevő világ feladataira problémáira, lehetőséget teremtsen annak a megtapasztalására, hogy képesek vagytok tenni, teremteni, segíteni. Másrészt alkalmat ad, hogy kipróbálhassátok magatokat különböző területeken, így könnyebb lesz a döntés, amikor eljön a pályaválasztás ideje.

Mikor?

A törvényben foglalt 50 óra kötelező szolgálatból 5 órában készültök fel a rátok váró feladatokra, 40 órában kell szolgálatot teljesíteni, ami után 5 órát foglalkozunk a lezárással, az élmények, tapasztalatok megfogalmazásával és megosztásával. Szeretnénk, ha a közösségi szolgálatot 9. és 10. osztályban elvégeznétek! A év során bármikor mehettek szolgálatra hétköznap legfeljebb 3, hétvégén maximum 5 órában, de az iskolából emiatt hiányozni nem lehet!

Mit?

Közösségi szolgálatot a saját érdeklődéseteknek megfelelően különböző területeken végezhettek. Ezek lehetnek

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelmi,
  • polgári- és katasztrófavédelmi,
  • óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel vagy idős emberekkel közös sport és szabadidős tevékenységek.

A megfelelő tevékenységi kör kiválasztásában segített a közösségi szolgálatról szóló kérdőív kitöltése, ez alapján választhattok egy vagy több helyet, ahol – anyagilag nem honorált – tevékenységet vállaltok.

A szolgálat adminisztrációja a munkanaplóban történik, ezért fontos, hogy minden alkalommal nálatok legyen, hogy a fogadóintézmény vezetni tudja a szolgálatvégzés helyét és idejét!

Hol?

Szervezetek, fogadóintézmények, akikkel már kapcsolatban állunk: https://verka.hu/diakelet/kozossegi-szolgalat/

Bármilyen kéréssel, kérdéssel Kósáné Benke Melinda tanárnőt keressétek személyesen vagy e-mailben a benke.melinda@verka.hu címen. Az itt felsorolt szervezetekkel, intézményekkel az iskola már szerződésben áll, a kapcsolatfelvételben a tanárnő segít. Ha azonban valaki nem talál neki tetszőt az ajánlottak között, bármikor bővíthető a fogadóintézmények köre. Ehhez el kell juttatnotok iskolánk együttműködési szerződését a kiválasztott intézményhez, majd azt aláírva és lepecsételve visszahozni az iskolába.

iksz