A teremtett világ hete

A teremtett világ hete (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét) figyelmeztet, hogy álljunk meg megcsodálni a bennünket körülölelő világot, vegyük észre a csodáit, és vegyünk számba a feladatainkat, amelyet a ránk bízott föld gondozása, művelése és megőrzése ránk szab.  Ehhez nyújtanak segítséget a Ferenc pápa Áldott légy (Laudato si) című enciklikájából származó idézetek.

„Mi magunk is föld vagyunk. Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize éltet és frissít bennünket”

„A természet könyve egy és oszthatatlan. A természet károsítása szorosan összefügg azzal a kultúrával, amely az emberi együttélést is alakítja.”

„Térjünk át a fogyasztásról az áldozathozatalra, a mohóságról a nagylelkűségre, a pazarlásról javaink másokkal való megosztására! Ezáltal lépésről-lépésre átlépünk abból, amit én akarok, abba, amire Isten világának szüksége van.”

„Ha átérezzük, hogy szoros egységben vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és törődés magától megszületik.”

„Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott nekünk, ez ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan fejlődés modern mítoszával.”

„Mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására.”

„A természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, melyen keresztül Isten beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.”

„A külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek.

"A környezeti válság tehát mély belső megtérésre hívó felszólítás.”

„A hívő ember nem kívülről, hanem belülről nézi a világot, és felismeri azokat a kötelékeket, amelyekkel az Atya egybekapcsolt minket az összes élőlénnyel.”

„Sajnos általános közöny uralkodik azokkal a tragédiákkal szemben, melyek most történnek a világ különböző részein. Az, hogy nem reagálunk testvéreink e drámáira, annak a jele, hogy elvesztettük az embertársaink iránti felelősségérzetet, amelyre minden civilizált társadalom épül.”

„A jelenlegi elosztási modell szerint egy kisebbség úgy véli, joga van ahhoz, hogy olyan arányban fogyasszon, amelyet lehetetlen lenne általánossá tenni.”

„A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait-a hívők között is- a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek.”

„Ha valaki kívülről figyelné a bolygó társadalmát, elképedve látná ezt az olykor öngyilkosnak tűnő

magatartást”

„ A természet ellen elkövetett bűntett bűncselekmény önmagunkkal szemben és bűn Isten ellen.”

„A világ jobbá tételére irányuló minden igyekezetünk megkívánja, hogy komolyan megváltoztassuk életmódunkat, a termelési és fogyasztási modelleket, a bevett hatalmi struktúrákat, amelyek napjaink társadalmát irányítják.”

„Ha a legrendkívülibb tudományos eredmények, a leglenyűgözőbb technikai vívmányok és a legcsodálatosabb gazdasági növekedés nem járnak együtt valódi szociális és erkölcsi fejlődéssel, akkor ezek végül az ember ellen fordulnak.”

„Isten írt egy csodaszép könyvet, melynek betűi a világon élő tömérdek teremtmény.”

„Aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményében.”

„Testi mivoltunk által Isten oly szorosan összekötött bennünket a környezetünkkel, hogy a talaj elsivatagosodása olyan, mintha mindnyájan megbetegednénk, egy faj kipusztulását úgy sirathatjuk, mintha megcsonkítottak volna bennünket.”

„Bűnbánatra van szükségünk és arra, hogy megpróbáljuk megújítani azt, ahogy magunkra, egymásra és a minket körülvevő világra tekintünk, a teremtés isteni nézőpontjának szemszögéből.”

„Ha végigtekintünk bolygónk térségein, rögtön észrevesszük, hogy az emberiség csalódást okozott Isten várakozásainak.”

„Miként a bátor döntéseket követelő mély válságkorszakokban előfordulni szokott, gyakran azt gondoljuk, hogy nem is biztos, ami éppen történik. Ha a környezetszennyezés és a pusztulás néhány látható jelén kívül csak a felszínt nézzük, úgy tűnhet, a gondok nem is olyan súlyosak, és a bolygó hosszú ideig megmaradhat a jelenlegi körülmények között. Ez az elkerülő viselkedésmód segít minket abban, hogy folytassuk életstílusunkat, megtartsuk termelési és fogyasztási szokásainkat.”

„Fennáll a veszélye, hogy a természettel való visszaélés vétke magára az emberre száll vissza.”

„Szükségünk van arra a meggyőződésre, hogy közös az eredetünk, egymáshoz tartozunk, és olyan jövő vár ránk, amelyen mindnyájan osztozunk. Ez az alaptudat lehetővé tenné, hogy új viselkedésformák és életmódok alakuljanak ki.”

„Az ember átveszi azokat a használati tárgyakat és életformákat, amelyeket a racionális tervezés és a szabványtermékek ráerőltetnek, nagyjában és egészében olyan érzéssel, hogy ez így értelmes és helyes.”

„ A vásárlás nem pusztán gazdasági tett, hanem mindig erkölcsi cselekvés is.”

„Legyen olyan időszak a mienk, amelyre úgy emlékeznek majd, mint amelyben újjáéled az élet megbecsülése, erős elhatározás születik a fenntarthatóság elérésére, felgyorsul az igazságosságért és a békéért folytatott küzdelem és örömmel ünneplik az életet.”

„ARRA HÍVOK MINDEN KERESZTÉNYT, HOGY BONTSA KI MEGTÉRÉSÉNEK EZT A DIMENZIÓJÁT ÉS TEGYE LEHETŐVÉ, HOGY A KAPOTT KEGYELEM EREJE ÉS VILÁGOSSÁGA KITERJEDJEN A TÖBBI TEREMTMÉNNYEL ÉS AZ ŐT KÖRÜLVEVŐ VILÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁRA IS ÉS AZ EGÉSZ TEREMTÉS IRÁNTI MÉLY TESTVÉRI SZERETETRE VEZESSE.”