Alapítvány

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy hosszú előkészítő munka után bejegyezték a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Szent Veronika Alapítványát. Az alapítvány az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósításának támogatására jött létre. Ezen belül kiemelt figyelmet kíván fordítani az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, illetve a tehetséges gyermekek támogatására, valamint kulturális és szabadidős programok megvalósulásának segítésére.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az alapítvány számlavezető bankjának neve, számlaszáma:

CIB Bank Zrt.

10700323-70153033-51100005

Szeretettel várjuk a felajánlásaikat, hogy még több lehetőségünk legyen tanulóink jövőjének megalapozásában.

Az alapítványról információt ezentúl a Hivatalos>Alapítványunk útvonalon találnak.