Az írásbeli felvételi eredményeinek megtekintése (2020)

A központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről a tanulók már tájékozódhatnak a diák oktatási azonosítójával belépve az alábbi honlapon:  http://kozpont.verka.hu:10788/irasbeli2020pl/. A linken látható eredmények a tájékoztatást szolgálják, nem helyettesítik az aláírt, lepecsételt értékelőlapokat!

A vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője (akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazottja) január 30-án 8:00-tól 17:00-ig a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban (Veresegyház, Fő út 117-125.) a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekinthetik. A tanulónak (vagy szülőjének) lehetősége van a dolgozatokról másolatot készíteni. Fénymásolatot sajnos nem áll módunkban készíteni, a dolgozatokat lefényképezni tudják a helyszínen. A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit írásban megteheti a helyszínen, vagy leadhatja a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban a következő munkanapon (01.31.) 16 óráig. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, melyben a vizsgázó megindokolja, hogy miért nem tudta a megadott határidő előtt megtenni észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő, később tehát a dolgozatok értékelésével kapcsolatban nem tehető észrevétel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felülvizsgálat a dolgozat egészének újraértékelését jelenti, így az esetlegesen észre nem vett hibák is kiderülhetnek, melyek végül az összpontszám csökkenését is okozhatják.

Az értékeléssel kapcsolatos észrevételt az itt letölthető formanyomtatványon lehet megtenni.

A betekintéskor az értékelőlapok is átvehetők. Az értékelőlapok átvételére is adható meghatalmazás, ha személyesen nem tudnak érte jönni. Az át nem vett értékelőlapokat 6. évfolyamosok számára az állandó lakcímre, a nyolcadikosok számára az általános iskolába postázzuk.

Az iskolánkban megírt dolgozatok átlaga (zárójelben a 2019-es év itteni eredményei):

8. évfolyamosok

  • magyar: 27,5 (29,8)
  • matematika: 24,67 (19,7)
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 50,7 (49,4)

6.  évfolyamosok

  • magyar: 28,14 (26,6)
  • matematika: 18,4 (20,1)
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 46,5 (46,7)

Az előző évek országos eredményeiről itt tájékozódhat.