Büszkeségeink, 2022

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium nevelőtestülete VERKA EMLÉKÉRMET adományozott azon végzősei részére, akik az iskolai élet több területén meghatározó szerepet töltöttek be. A 2021/22-es tanévben Verka Emlékérmet kapott Balogh Dóra Hajnalka, Haraszin Flóra Napsugár és Tinelly Máté.

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium nevelőtestülete VERKA NYELVMESTERI DÍJAT adományozott azon végzősei számára, akik tanulmányaikat két nyelvvizsgával zárták. A 2021/22-es tanévben Verka Nyelvmesteri díjat kapott: Kontra Judit és Tardosi Mirtill.

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium nevelőtestülete a 2021/22-es tanévben VERKA SPORTJÁÉRT DÍJAT adományozott Sós Eszter Réka és Tóth Máté András részére.

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium nevelőtestülete a 2021/22-es tanévben VERKA KÖZÖSSÉGÉÉRT DÍJAT adományozott Kocsis Berengár és Szabó Hunor részére.