Menza

Tájékoztató az iskolai étkezéssel kapcsolatos változásokról

Tanulóink számára 2020. szeptember 1-től az ebéd az iskola menzáján továbbra is elérhető.

A nyár folyamán új szolgáltató került kiválasztásra, melynek köszönhetően a speciális (diétás) étkezés is biztosított. Az ebédeltetés a korábban megszokott módon, hosszabb ebédszünet biztosításával szervezzük meg.

Jelentkezés, lemondás:

Menzára jelentkezni szeptember 1-én, az első tanítási napon lehet az osztályfőnöknél. A továbbiakban az ebéd rendelése mindaddig folyamatosan történik, amíg azt le nem mondják. Az étkezést lemondani legkésőbb a hiányzást megelőző nap 9.00 óráig lehet e-mailben (menza@verka.hu). Előre nem látható hiányzás esetén csak a második naptól tudjuk a lemondást érvényesíteni. Az étkezés újrakezdését is kérjük e-mailben jelezni szíveskedjenek. Aznapi ebédet lemondani nem lehet, de másnak át lehet adni. Ebédlemondás hiányában az el nem fogyasztott étel kiszámlázásra kerül.

Számlázás, fizetés:

Az étkezésről minden tanulónak a hónap végén utólag állítjuk ki a számlát, melyet elektronikusan a szülő által megadott e-mail címre küldünk. Innen lehet letölteni a számlát a megadott linkre kattintva, majd a böngésző ablakban megjelenő „BIZONYLAT TÁVNYOMTATÁSA” gomb kiválasztásával.

A számlát a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kérjük az iskola bankszámlájára történő átutalással rendezni, amely a következő:

10700323-69875571-51100005

Kérjük, hogy a számlán szereplő pontos összeget utalják, valamint a számla sorszámát és a tanuló nevét a megjegyzés rovatban feltüntetni szíveskedjenek a könnyebb beazonosítás érdekében.

Speciális (diétás) étkezés:

Speciális étkezést akkor tudunk biztosítani, ha a tanuló az erre vonatkozó igényét jelzi és rendelkezik a 37/2014 EMMI rendeletben előírt megfelelő, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolással:

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,
d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos;

További kérdéseiket az iskola titkárságán vagy a menza@verka.hu címen jelezzék.