Támogatás

Pályázati kiírás egyéni tanulói támogatásra

Az iskolai programokhoz és költségekhez kapcsolódóan a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Szent Veronika Alapítványa pályázatot hirdet rászoruló tanulóink és családjaik megsegítésére. A pályázat célja, hogy minden diák részt tudjon venni az iskola által meghirdetett programokon, kirándulásokon. Igényelhető továbbá egyszeri szociális támogatás, amelyet az iskolában a tanórákon használandó taneszközök vásárlására kell fordítani. Az egyéni támogatás bármely iskolai programra igényelhető, míg az egyszeri taneszköz támogatás maximált összege 25.000 Forint, melyről az Alapítvány részére számlát kell kérni, és át kell adni az Alapítványnak.

Kizárólag az iskola által szervezett programokra vagy iskolában szükséges tárgyi eszközökre tudunk támogatást nyújtani, egyéb külső szervezet által meghirdetett programokat, eseményeket, tárgyi eszközöket nincs módunkban támogatni, így ezekre kérelmet nem tudunk fogadni és elbírálni.

Az Alapítvány által e célra elkülönített összeg elosztásáról a kuratórium havonta dönt a beadott pályázatokat és az alapítvány rendelkezésére álló anyagi forrásokat is figyelembe véve. 

A támogatási kérelmek, pályázatok beérkezési határideje az aktuális tanév szeptember hónaptól az aktuális tanév május hónapig minden hónap 10-e.*

Az elbírálás határideje: aktuális hónap 25-e. (A sürgős eseteket kérjük, hogy jelezzék, ilyenkor az alapítvány külön értékeli a kérelmet.)

Pályázni a PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM TANULÓKNAK ŰRLAP kitöltésével lehet.

A kitöltött pályázati lapokat a megadott határidőig az osztályfőnöknek kell átadni.

Az elbírálás eredményéről, a megítélt összegről a pályázókat e-mailben értesítjük.

Veresegyház, 2023. május 2.

Veresegyházi Katolikus Gimnázium Szent Veronika Alapítványa