VerKaland

A projektindító előadás anyaga letölthető itt.

A VERKA-ban fontosnak tartjuk, hogy életközeli, személyes élményeken, kutatómunkán alapuló tudást szerezzetek a benneteket körülvevő világgal, társadalmi környezettel kapcsolatban. Ezért jött létre a VerKaland projekt.

A projekt legfontosabb feladata egy csapatként közösen felelősséget vállalni, elköteleződni és alkotni. A sikeres közös munkához a tudás önmagában kevés, ahhoz, hogy valódi csapatként együtt tudjatok működni, fontos

 • a folyamatos információcsere, kommunikáció
 • a felelősségvállalás, bizalom
 • az egymásra figyelés (mindenki véleménye fontos!)
 • felismerni és közösen megoldani a nehézségeket
 • megkeresni az illetékes személyt és segítséget kérni, ha szükséges

A projekt célja, hogy iskolai keretek kívül is megtapasztaljátok, hogy mennyi mindenre képesek vagytok. Tudtok többek között

 • önálló kutatómunkát végezni;
 • együtt dolgozni;
 • megismerni, felfedezni egy rendszer működését;
 • idegeneket megszólítani;
 • a szituációnak megfelelően viselkedni, beszélni;
 • ppt-t, fotós dokumentációt készíteni;
 • esszét írni;
 • önreflexiót írni csoport szinten stb.

Az idei tanévben FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS köré csoportosított 10 téma közül választhattatok egyet, amelynek a megismerésére, feltérképezésére vállalkoztok az év során. A 10 témát az ENSZ által indított Világ legnagyobb tanórája projektben meghatározott globális célok közül választottuk.

piktogram_projektpikogram2_projektSzegénység felszámolása

Egészség, jólét

Egyenlőtlenségek csökkentése

Tiszta víz és környezet

Tiszta, megfizethető energia

Gazdasági növekedés, tisztességes munka

Fenntartható városok, közösségek

Béke és igazság

Felelős fogyasztás és termelés

Éghajlatváltozás

.

A témákra jelentkezni 2018. október 24. 23 óráig az alábbi linken lehet: http://cirrus.ahm.hu:10788/SES/PROJEKTEK/  /Belépni az oktatási azonosítóval (a diákigazolványon szereplő számsor) és születési év megadásával tudtok./

Mindegyik területet egy kilencedikes és egy tizedikes csapat térképezi fel. A 9.-es csapatok feladata, hogy megvizsgálják a témájuk veresegyházi vonatkozását, a 10.-esek pedig országos vagy világviszonylatban foglalkoznak az általuk választott kérdésekkel. A munkában mentortanárok lesznek a segítségetekre, minden témával két tanár fog foglalkozni, akikhez bármikor fordulhattok kéréseitekkel, kérdéseitekkel.

A csapaton belül mindenkinek van saját feladatköre, így valóban csak közös erővel, összedolgozva tudjátok színvonalasan elvégezni a feladatotokat.

 • projektfelelős: a munkafolyamatokat átlátja, irányítja, a csapat tagjainak együttműködéséért felel
 • tudós: a témában szakértővé válik, tudásával támogatja a többieket
 • riporter: interjút készít a kiválasztott interjúalanyokkal
 • fotóriporter: dokumentálja az interjúkat, illetve a projektfolyamatot
 • újságíró: esszében foglalja össze a kutatás folyamatát és eredményeit
 • megjelenítő: bemutatja a projekt során készített produktumot közönség előtt

A választott feladat szakszerű elvégzéséhez szakmai segítséget fogtok kapni tanáraitoktól.

A folyamat végére az alábbi dokumentumokat kell elkészítenetek, ezekkel tudjátok bemutatni a kutatómunkátok folyamatát:

 • Írott interjú(k)
 • Esszé
 • Alkotás (bármivel a munka során megszerzett tudásotokat, tapasztalataitokat szemléltetni tudjátok)
 • Reflexió

A projekt menete, határidők:

Időpont Alkalom célja Feladatok

2018. október 19.

1. óra

Projektindító előadás Projekt témáinak ismertetése, ráhangolódás

Online jelentkezés a témákra

2018. október 26. Projektindító nap Csapatok véglegesítése, találkozás a mentorokkal, játékos csapatépítés,

szerepek kijelölése, szakértői tréningek,

induló feladatok meghatározása

2018. november 10.

1. óra

Konzultációs alkalom vagy kutatás az iskolán kívül Összegyűjtött információk feldolgozása az iskolában, vagy riportkészítés/kutatás külső helyszínen. Ha külső programot szerveztek erre a napra, azt november 8-ig írásban Mirtill tanárnőnek jelezzétek!

2018. november 26.

1. óra

Konzultációs alkalom Egyeztetés a mentorral, irány kijelölése az egy hónap alatt gyűjtött információk alapján.

2019. január 14.

6-7. óra

Szakértői konzultáció Elkészítendő dokumentumok:
- interjú írott formában
- a megjelenítés formájának meghatározása
- az esszé vázlata
- kísérő dokumentáció
2019. február 18. Nincs konzultáció Véglegesített dokumentumok leadása

2019. március 5.

7. óra

Konzultációs alkalom Leadandó dokumentumok:

·   esszé végleges formában

·   megjelenítés vázlatosan kidolgozott állapotban

2019. április 6. Projektbemutató A projekt bemutatása, nyílt előadás
2019. április 12. Projektzáró,
reflexiós alkalom
A projekt értékelése, lezárása

Mindenkinek élménygazdag felkészülést és sok sikert kívánunk!

 

A 2017/18-as VerKaland 1. projekt beszámolója