Felvételi információk

Részletes felvételi tájékoztató füzetünk

Képzéseink

A hat évfolyamos képzés

A 2024/2025-ös tanévben egy hat évfolyamos gimnáziumi osztályba várjuk a diákokat. A felvehető tanulók létszáma 32 fő.

A 2024/2025-ös tanévben induló osztály tanulmányi terület kódjai:

0005hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv az angol  7.A
0006hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv a német

Mindkét tanulmányi kóddal ugyanabba az egy induló hat évfolyamos osztályba jelentkezik a tanuló, a meghirdetett különböző kódokkal az általános iskolában tanult idegen nyelv megjelölésére van lehetőség. Második idegen nyelvet 9. évfolyamtól választhatnak a diákok.

A hat évfolyamos képzés önálló tanulási egység, mely sajátos ritmusú tanulási folyamatot tesz lehetővé. Az első két év haladási menete nem azonos az általános iskola utolsó két évével, ebben a képzésformában a diákok a gimnáziumi tananyagot hat év alatt sajátítják el, ami több lehetőséget biztosít az elmélyülésre, jobban alkalmazkodik a tanulók egyéni fejlődési ritmusához, nyugalmasabb érzelmi, értelmi és spirituális érést tesz lehetővé. Az osztály együtt halad az érettségiig, 11. évfolyamtól fakultációválasztással indulhatnak a tanulók a humán vagy a reál tudományok irányába.

A négy évfolyamos képzés

A 2024/2025-ös tanévben két négy évfolyamos gimnáziumi osztályba várjuk a diákokat. A felvehető tanulók létszáma osztályonként 32-32 fő.

A 2024/2025-ös tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0001Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú első idegen nyelv: angol9.B
0002Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú első idegen nyelv: német
0003Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú első idegen nyelv: angol  9.C
0004Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú első idegen nyelv: német

A négy tanulmányi terület kódjából két osztályt szervezünk. Mindkét osztályban emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk a matematikát és a digitális kultúrát. Az első idegen nyelvet szint szerinti bontásban, A2 (haladó) szinttől indítjuk, emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Haladó szintű német csoportot minimum 8, a felvételi követelményeket teljesítő felvételiző esetén indítunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia és latin nyelvek közül választhatnak tanulóink, melyeket csoportbontásban tanítunk A 11. és a 12. évfolyamon minden diáknak lehetősége van két, általa választott tantárgyat emelt szinten tanulni, így az emelt szintű érettségire felkészülni.

B osztály – humán (kód: 0001, 0002)

Ebbe az osztályba inkább humán érdeklődésű diákokat várunk, akik a magyar, történelem tantárgyakat szeretik jobban. A magyart, a történelmet is csoportbontásban tanítjuk.

C osztály – reál (kód: 0003, 0004) 

Ebbe az osztályba az inkább természettudományos érdeklődésű diákokat várjuk, akik a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat szeretik jobban. A fizikát, a kémiát is csoportbontásban tanítjuk.

Felvételi követelmények

A felvételi eljárás értékelési szempontjai és pontszámítása

Az elérhető legmagasabb pontszám 200 (50+100+50) pont, mely három részből áll:

  • a „hozott” pontokból,
  • a központi írásbeli pontokból
  • és a szóbeli beszélgetésből.
 Hat évfolyamos képzésNégy évfolyamos képzés
„Hozott pontok” (max. 50 pont)  A 5. év végi és 6. félévi magyar nyelv és irodalom osztályzat átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv[1] és természetismeret vagy környezetismeret vagy digitális kultúra tantárgyi eredményeit összegezzük.A 6 -7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom osztályzat átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv[2], egy választott tárgy (biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika) tantárgyi eredményeit összegezzük, majd 2/3-os szorzóval szorozzuk.
Központi írásbeli pontok (max. 100 pont)  Egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából, amellyel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.Egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából, amellyel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
Szóbeli beszélgetés (max. 50 pont)Felvételi beszélgetés, melyet megelőz a szülő által előzetesen megírt, az iskola számára beküldött, a gyermekét bemutató levél.Felvételi beszélgetés idegen és magyar nyelven, melyet megelőz a tanuló által előzetesen kézzel megírt, az iskola számára beküldött bemutatkozó levél.
ÖsszesenMaximum 200 pontMaximum 200 pont

A központi írásbeli vizsga

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére. (Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.)

A felvételiző bármely, írásbeli felvételit szervező középfokú iskolában megírhatja a felvételit, a jelentkezés során kell megadni, hol kívánja teljesíteni a vizsgát. A központi írásbeli felvételi vizsgát a Veresegyházi Katolikus Gimnázium is megszervezi, annak helyszínét a jelentkezők számának függvényében jelöljük ki. A végleges helyszínről a honlapunkon (verka.hu) adunk majd tájékoztatást. A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Az így kapott magyar nyelvi és matematikai eredményeket összegezzük.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék tintás tollal kell elkészíteni.

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételizők ne felejtsék el magukkal hozni a személyi vagy diákigazolványukat!

A szóbeli vizsga általános leírása

A szóbeli vizsga a négy és a hat évfolyamos képzésre is 2024. március 4. és március 8. között lesz, a pontos beosztás az iskola honlapján lesz elérhető. A központi írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolából hozott pontok függvényében hívjuk be a felvételizőket szóbeli beszélgetésre. A találkozásra a szülőket is várjuk.

A szóbeli beszélgetésre az alábbiakat kérjük:

1) diákigazolvány,

2) ellenőrző, vagy az e-naplóból kinyomtatott eredmények az egyéb bejegyzésekkel együtt (egy hétnél nem régebbi nyomtatás),

3) a tanuló kedvenc füzetei,

4) bármilyen oklevél vagy egyéb munka, amire büszke, szívesen megmutatná.

A szóbeli beszélgetés részeredményeiről külön tájékoztatást nem adunk, az egész eljárás végén a felvételi összpontszámból megismerhető a szóbeli vizsga eredménye. A szóbeli vizsga eredménye nem megfellebbezhető, fellebbezést a teljes felvételi eljárás eredményének ismeretében az elutasító határozat ellen lehet benyújtani.

A felvételi beszélgetések értékelésénél figyelembe vesszük a magyar nyelven olvasott rövid szöveg értését, a szóbeli kifejezőkészséget, fellépést, kooperációs készséget és kreativitást, a közösségi és hitéleti tapasztalatokat, valamint a szóbelire kért dokumentumokat.

A szóbeli vizsga sajátosságai négy évfolyamos képzés esetén

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők szóbeli felvételi vizsgája a tanult idegen nyelvi szóbeli beszélgetéssel egészül ki.

Angol illetve német nyelvi szóbeli vizsga két részből áll:

  • Szövegértési feladat: a vizsgázó néhány perces felkészülés után egy rövid angol/német nyelvű szöveg alapján magyar nyelven válaszol néhány megértést ellenőrző kérdésre. A szövegek a vizsgázók életkori sajátságaihoz és nyelvi szintjéhez igazodnak.
  • Társalgási feladat: a vizsgázó felkészülés nélkül, egy-két kép alapján beszélgetést folytat a vizsgáztatóval az alábbi témák valamelyikéről: Én és a családom; Iskola; Otthon; Étkezés; Napi időbeosztás; Szabadidő és sport; Időjárás és öltözködés; Utazás és nyaralás; Barátok; Állatok; Ünnepek.

A felvételi beszélgetések értékelésénél figyelembe vesszük az idegennyelv-tudást, a magyar nyelven olvasott rövid szöveg értését, a szóbeli kifejezőkészséget, fellépést, kooperációs készséget és kreativitást, a közösségi és hitéleti tapasztalatokat, valamint a szóbelire kért dokumentumokat.

Bemutatkozó levelet is várunk a képzésre jelentkezőktől! A négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoktól a szóbeli beszélgetés előkészítéséhez kérjük, hogy a felvételi jelentkezés mellé csatolják bemutatkozó levelüket. A bemutatkozás elkészítéséhez a következő segítő szempontokat ajánljuk:

Mutasd be a családod!

Milyen egy tipikus hétköznapod vagy hétvégéd?

Melyek a kedvenc szellemi időtöltéseid, hobbijaid? (film, olvasás, játék stb.)

Melyek a kedvenc fizikai időtöltéseid, hobbijaid? (sport, túra stb.)

Melyek a kedvenc tantárgyaid? Miért? Mi az, ami nehezebben megy? Miért?

Mit szeretsz a mostani iskoládban?

Jársz- e rendszeresen valamilyen iskolán kívüli közösségbe?

Miért szeretnél ebben az iskolában tanulni? Mit vársz az iskolától?

A bemutatkozó levelet A/4-es oldalnyi terjedelemben, kézzel írott formában várjuk.

A szóbeli vizsga sajátosságai hat évfolyamos képzés esetén

A hat évfolyamos képzésre jelentkezőktől a felvételiző gyermeket bemutató szülői levelet kérünk, melyből a gyermek személyiségét, szabadidős tevékenységét megismerhetjük. A hat évfolyamos képzésen nem tartunk idegen nyelvi felvételit!

***

A felvételi eljárás során az azonos összpontszámot elérő tanulók között a sorrendet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40.§ alapján határozzuk meg.

A FELVÉTELRŐL VAGY AZ ELUTASÍTÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST A NYOLCADIKOSOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, A HATODIKOSOK LAKCÍMEN KAPJÁK MEG. A FELVÉTELI EREDMÉNYEKRŐL ISKOLÁNK HONLAPJÁN IS LEHET MAJD TÁJÉKOZÓDNI.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Az SNI-tanuló (azaz sajátos nevelési igényű) az írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezésekor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az SNI-tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata, helyesírás értékelése alóli mentesítés.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos szülői kérelemben kell igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI-tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

Szülői és tanulói kérelmeket csak írásban fogadunk el.


[1] 0005 tanulmányi területre jelentkezés esetén angol nyelv, 0006 tanulmányi területre jelentkezés esetén német nyelv

[2] 0001 és 0003 tanulmányi területre jelentkezés esetén angol nyelv, 0002 és 0004 tanulmányi területre jelentkezés esetén német nyelv