Képzési formák

A hat évfolyamos képzés

A 2021/2022-es tanévben egy hat évfolyamos gimnáziumi osztályba várjuk a diákokat. A felvehető tanulók létszáma 32 fő.

A 2021/2022-es tanévben induló osztály tanulmányi terület kódjai:

0005 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv az angol
0006 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv a német

Mindkét tanulmányi kóddal ugyanabba az egy induló hat évfolyamos osztályba jelentkezik a tanuló, a meghirdetett különböző kódokkal az eddig tanult idegen nyelv megjelölésére van lehetőség. Haladó német nyelvű csoportot 8 főtől tudunk indítani, ennél kisebb csoportlétszám esetén az első két évben csak haladó angol nyelvű csoportokat szervezünk. Második idegen nyelvet 9. évfolyamtól választhatnak a diákok.

A hat évfolyamos képzés önálló tanulási egység, mely sajátos ritmusú tanulási folyamatot tesz lehetővé. Az első két év haladási menete nem azonos az általános iskola utolsó két évével, ebben a képzésformában a diákok a gimnáziumi tananyagot hat év alatt sajátítják el, ami több lehetőséget biztosít az elmélyülésre, jobban alkalmazkodik a tanulók egyéni fejlődési ritmusához, nyugalmasabb érzelmi, értelmi és spirituális érést tesz lehetővé. Az osztály együtt halad az érettségiig, 11. évfolyamtól fakultációválasztással indulhatnak a tanulók a humán vagy a reál tudományok irányába.

 

 

A négy évfolyamos képzés

A 2021/2022-es tanévben két négy évfolyamos gimnáziumi osztályba várjuk a diákokat. A felvehető tanulók létszáma osztályonként 32-32 fő.

A 2021/2022-es tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0001 Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú

első idegen nyelv: angol

0002 Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú

első idegen nyelv: német

0003 Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú

első idegen nyelv: angol

0004 Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú

első idegen nyelv: német

A négy tanulmányi terület kódjából két osztályt szervezünk. Mindkét osztályban emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk a matematikát, csoportbontásban a digitális kultúrát. Az első idegen nyelvet szint szerinti bontásban, A2 (haladó) szinttől indítjuk, emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Haladó szintű német csoportot minimum 8, a felvételi követelményeket teljesítő felvételiző esetén indítunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia és latin nyelvek közül választhatnak tanulóink, melyeket csoportbontásban tanítunk A 11. és a 12. évfolyamon minden diáknak lehetősége van két, általa választott tantárgyat emelt szinten tanulni, így az emelt szintű érettségire felkészülni.

B osztály – humán (kód: 0001, 0002)

Ebbe az osztályba inkább humán érdeklődésű diákokat várunk, akik a magyar, történelem tantárgyakat szeretik jobban. A  magyart, a történelmet is csoportbontásban tanítjuk.

C osztály – reál (kód: 0003, 0004) 

Ebbe az osztályba az inkább természettudományos érdeklődésű diákokat várjuk, akik a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat szeretik jobban. A fizikát, a kémiát is csoportbontásban tanítjuk.