Felvételi – GYIK

A jelentkezési lapok leadásának közeledtével egyre több kérdés érkezik hozzánk. Igyekeztünk ezeket összegyűjteni és megválaszolni, segítve ezzel is a döntést, tájékozódást. Jelentkezési lapokat az iskolába személyesen is be lehet adni.

Gyakran ismételt kérdések

Hány ponttól hívnak be szóbeli vizsgára?

A szóbeli vizsgára behívottak pontszámát előre nem tudjuk meghatározni. A határ függ a hozzánk jelentkező felvételizők addig megszerzett felvételi pontjától (hozott pont és írásbeli felvételi eredmény összege), a jelentkezők számától. A határt csak ezek ismeretében tudjuk meghúzni. Erre a jelentkezések beérkezése és feldolgozása után kerülhet sor, a szóbelire behívottakról leghamarabb február 25-én tudunk információt adni.

Honnan tudjuk meg, mikor kell jönni szóbelire?

Arról, hogy kinek mikor kell jönni szóbeli vizsgára, a honlapról lehet majd tájékozódni. Mindenki le tudja majd kérni a pontos időpontot, erről postai úton tájékoztatást nem küldünk.

A humán-reál irányultságú osztályok óraszámában, tananyagában van-e különbség?

A két osztályban az óraszámok megegyeznek, de más tantárgyakat tanítunk csoportbontásban, más tananyagtartalommal és más szinttel. Az új NAT lényegesen átrendezte a hangsúlyokat, átalakította a tantárgyi struktúrát. Célunk az első két évben az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése, az általános készségek (szövegértés, logikus gondolkodás) fejlesztése, a meglévő érdeklődési kör (humán-reál) tisztázása-erősítése. Az új NAT a 11-12. évfolyamon nagy lehetőséget tartalmaz a választott irány elmélyítésére (heti 8 órát lehet majd fakultációs órára szánni), így az utolsó két évben kell igazán a továbbtanulási célokat konkretizálni. A rendszer átjárható, bár kétségtelen előnye van annak, ha valaki reál osztályból kíván természettudományos fakultációs tantárgyakat választani, igaz ez a humán területre is.

Ami azonos a két tanulmányi területen:

  •  első idegen nyelv: évfolyam szintű, szintenkénti bontásban, heti 5 órában (emelt szint)
  • második idegen nyelv: évfolyam szintű bontásban, heti 3 órában (angol, német, francia, latin)
  • matematika: heti 4 órában, csoportbontásban (a kötelező heti 3 óra lenne)
  • magyar nyelv és irodalom: heti 4 órában (a kötelező 3 óra lenne)
  • informatika: heti 1 órában, csoportbontásban

Ami különbözik:

  • a humán érdeklődésű osztályban a magyar és a történelem csoportbontásban kerül megszervezésre,
  • a reál érdeklődésű osztályban a fizika és a kémia csoportbontásban kerül megszervezésre.

Milyen sorrendet érdemes meghatározni a jelentkezéskor?

Az idén a diákoknak és a szülőknek alig volt lehetősége a személyes találkozásokra, mely az iskolák sorrendjének kialakítását megnehezítheti. Javasoljuk, hogy az iskolákat olyan sorrendben tüntessék fel, amilyen sorrendben szeretne gyermekük az adott intézményekbe bekerülni, tehát „szívsorrendet” érdemes felállítani, hiszen a biztosan bejutó iskolába felvételt fog nyerni a sorrendtől függetlenül. A sorrend kívánságlista, mit szeretne leginkább. Ha lehetőség lesz szóbeli beszélgetésre is, akkor a benyomások után március 22-23-án lehet sorrendet módosítani.