Felvételi jelentkezés módosítása

Hamarosan elérhető lesz ideiglenes felvételi rangsorunk.

 A felvételi vizsgák eredményei és tapasztalatai alapján a diákoknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására:

  • A jelentkezési lapon megjelölt osztályok sorrendjének módosítására:
    • Minden tanulónak javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjének meghatározása során a fő rendező elv az legyen, hogy hova szeretne a diák leginkább járni. Tehát első helyre azt kell írni, ahova a legjobban szeretne menni.
  • Új tanulmányi terület felvételére a már szereplő iskolákon belül:
    • ha olyan osztályba is szeretne jelentkezni (olyan iskolában, amely szerepel az eredeti jelentkezés lapján!), egyeztetnie kell az érintett középiskolával;
    • az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.
  • Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!
  • A jelentkezéskor megjelölt iskolát vagy osztályt törölni nem lehet.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell kitölteni, és azt a tanuló általános iskolájában leadni. A módosítást az általános iskolában végezik el  2018. március 21-én és 22-én. A magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők,  akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, ugyanebben az időszakban az egyéni jelentkezés módjára vonatkozóan  nyilvánosságra hozott módon végezhetik el. A módosítást követően a módosító tanulói adatlapot ki kell nyomtatni és célszerűen könyvelt postai küldeményként postára kell adni a módosító adatlapon megtalálható címre.  A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

A felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2018. április 27-éig minden olyan középfokú iskola, ahová jelentkezési lapot adott be, írásbeli értesítést küld a felvételről vagy elutasításról.