Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

Tankönyvtámogatásra jogosult az a tanuló, aki

  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A támogatáshoz az igénylőlap letölthető itt.

A tankönyvrendelés nyomtatványait az ingyenes tankönyv igénylőlapjával együtt kérjük mielőbb, de legkésőbb május 10-ig a postacímünkre megküldeni (2112 Veresegyház, Fő út 45-47. Pf.108).