Írásbeli felvételik megtekintése

Szombaton lezajlott a középfokú írásbeli felvételi vizsga. A 475 fő jelentkezőből 21-en nem tudtak megjelenni, ők a pótfelvételi alkalmával írhatják meg a dolgozatot, az érintetteknek külön tájékoztatást küldtünk.

Köszönjük, hogy minden vizsgázó betartotta az előírásokat, és pontosan érkezett, így a vizsga nyugalomban zajlott. Kollégáink intenzíven dolgoznak azon, hogy az eredményeket mindenki mielőbb megismerhesse. A javítással készen vagyunk, az alábbi linken lekérdezhető az eredmény:

https://kozpont.verka.hu:10788/SES/IRASBELI/

Az oktatási azonosítóval lehet az eredményeket megnézni, mely az értékelőlapok nem hitelesített másolata. A továbbtanuláshoz ez nem elegendő, az aláírt, lepecsételt dokumentumot a megtekintéskor vehetik át.

Kérjük, hogy az eredményekkel kapcsolatban ne keressék telefonon iskolánkat. Addig is a megtekintés részleteiről, illetve az összesített eredményekről szeretnénk Önöket tájékoztatni:

Az iskolánkban megírt dolgozatok átlaga (zárójelben a 2022-es, 2021-es év itteni eredményei):

8. évfolyamosok

  • magyar: 32,6 (29,8; 23)
  • matematika: 21,1 (23,8; 21,9)
  • Az összesen elért pontszámok átlaga: 53,7 (A korábbi években: 53,6, 44,96; 50,7; 49,4)

6. évfolyamosok

  • magyar:35,7 (32,8;30,1)
  • matematika: 29, 0 (28,7; 24,9) az összesen elért pontszámok átlaga: 64,7 (A korábbi években: 61,5; 55; 46,5; 46,7)

A vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó vagy szülője (akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazottja) január 27-én pénteken 8:00-tól 17:00-ig a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban (Veresegyház, Fő út 117-125.) a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekintheti.

A megtekintéssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

  • a megtekintést 3 teremben tartjuk, mindegyik teremben az ott tartózkodók lehetséges száma 10 fő;
  • egy dolgozat megtekintésére a vizsgázó és szülője (összesen max. 2 fő) érkezzen, aki fotót készít a dolgozatról, illetve átveszi az értékelőlapot;
  • kérjük, hogy a gördülékeny haladás érdekében a kijavított dolgozat alapos áttekintését ne a helyszínen végezzék el!

A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit írásban leadhatja a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban a következő munkanapon (01.30.) 16 óráig, vagy a titkarsag@verka.hu címre e-mailben megküldve. Az értékeléssel kapcsolatos észrevételt az itt letölthető formanyomtatványon lehet megtenni: matematika, magyar nyelv

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felülvizsgálat a dolgozat egészének újraértékelését jelenti, így az esetlegesen észre nem vett hibák is felüljavításra kerülnek, melyek végül az összpontszám csökkenését is okozhatják.

A betekintéskor az értékelőlapok is átvehetők. Az értékelőlapok átvételére is adható meghatalmazás, ha személyesen nem tudnak érte jönni. Az át nem vett értékelőlapokat a 6. évfolyamosok számára az állandó lakcímre, a nyolcadikosok számára az általános iskolába postázzuk.