Írásbeli felvételik megtekintése

Szombaton lezajlott a középfokú írásbeli felvételi vizsga. A 417 fő jelentkezőből heten nem tudtak megjelenni, ők a pótfelvételi alkalmával írhatják meg a dolgozatot, az érintetteknek külön tájékoztatást küldünk.

Köszönjük, hogy minden vizsgázó betartotta az előarásokat, és pontosan érkezett, így a vizsga nyugalomban zajlott. Kollégáink intenzíven dolgoznak azon, hogy az eredményeket mindenki mielőbb megismerhesse. Amint készen vagyunk, a honlapon lekérdezhető lesz az eredmény. Addig is a megtekintés részleteiről szeretnénk Önöket tájékoztatni:

A központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről a tanulók legkésőbb csütörtök este 8 órától  tájékozódhatnak a diák oktatási azonosítójával belépve az alábbi helyen: https://kozpont.verka.hu:10788/SES/IRASBELI/ A linken látható részletes eredmények a tájékoztatást szolgálják, nem helyettesítik az aláírt, lepecsételt értékelőlapokat!

Az iskolánkban megírt dolgozatok átlaga (zárójelben a 2019-es, illetve 2018-as év itteni eredményei):

8. évfolyamosok

 • magyar: 23  (27,5; 29,8)
 • matematika:21,9  (24,67; 19,7)
 • Az összesen elért pontszámok átlaga:44,96  (50,7; 49,4)

6.  évfolyamosok

 • magyar: 30,1 (28,14; 26,6)
 • matematika: 24,9 (18,4; 20,1)
 • Az összesen elért pontszámok átlaga: 55 (46,5; 46,7)

Az előző évek országos eredményeiről itt tájékozódhat.

A vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője (akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazottja) január 29-én  pénteken 8:00-tól 17:00-ig a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban (Veresegyház, Fő út 117-125.) a gimnázium képviselőjének jelenlétében megtekinthetik. (Figyelem, a korábban megadott február 3. időpontot szervezési okokból előbbre hoztuk.)

A járványhelyzetre tekintettel a létszámkorlát és a távolság betartása miatt a következőket kérjük:

 • a megtekintést 3 teremben tartjuk, mindegyik teremben az ott tartózkodók lehetséges száma 10 fő;
 • egy dolgozat megtekintésére egy fő érkezzen, aki fotót készít a dolgozatról, illetve átveszi az értékelőlapot;
 • az épületbe belépni csak korlátozott létszámban lehet, kérjük az épület előtt várakozzanak szükség esetén;
 • a belépéskor testhőmérsékletet mérünk, szájmaszk használata és kézfertőtlenítés kötelező;
 • kérjük, hogy a gördülékeny haladás érdekében a kijavított dolgozat alapos áttekintését ne a helyszínen végezzék el!

A dolgozatok értékelésére észrevételt tehet a vizsgázó (vagy szülője) abban az esetben, ha a vizsga javítása eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Ez esetben észrevételeit írásban leadhatja a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban a következő munkanapon (02.01.) 16 óráig, vagy az [email protected] címre e-mailben megküldve. Az értékeléssel kapcsolatos észrevételt az itt letölthető formanyomtatványon lehet megtenni: matematika, magyar nyelv

A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, melyben a vizsgázó megindokolja, hogy miért nem tudta a megadott határidő előtt megtenni észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő, később tehát a dolgozatok értékelésével kapcsolatban nem tehető észrevétel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felülvizsgálat a dolgozat egészének újraértékelését jelenti, így az esetlegesen észre nem vett hibák is kiderülhetnek, melyek végül az összpontszám csökkenését is okozhatják.

A betekintéskor az értékelőlapok is átvehetők. Az értékelőlapok átvételére is adható meghatalmazás, ha személyesen nem tudnak érte jönni. Az át nem vett értékelőlapokat a 6. évfolyamosok számára az állandó lakcímre, a nyolcadikosok számára az általános iskolába postázzuk.