VERKA-kert

„…kertek készítettnek az élet szükségére, a test és a lélek
erejének megöregbítésére, a szemeknek
gyönyörködtetésére…”

(Apáczai Csere János)

Neveljünk együtt palántákat

Nők Lapja

Az iskolakert indulását az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló  Országos Iskolakert-fejlesztési Program, Iskolakert Alapozó Alprogram III. üteme tette lehetővé 2020-ban, a szükséges eszközök biztosításával és szakmai segítségnyújtással.

Iskolánk életében a nevelés-oktatás minden színterét áthatja az organikus pedagógia szemléletmódja, amely az élet természetes növekedését, az egész személyiség harmonikus kiteljesedését szolgálja. Ebbe a szemléletbe szerves módon illeszkedik, sőt kívánkozik egy iskolakert gondozása, amely egyszerre lehet mintája és tere az organikus nevelésnek. A diákok kerti tevékenységük során kapcsolódnak természeti környezetükhöz, miközben
átélik a természeti törvényekkel és társaikkal való együttműködés szükségességét és hatékonyságát, és megérezhetik a generációkon átívelő tudás fontosságát is. Az egészséges személyiség egyik alapvető kötődési szövete maga a természet. Bár hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, valójában továbbra is a teremtett világba beágyazódva létezünk, attól függünk, a természettel való kapcsolatunk alapszükséglet, egészségünk, és a világhoz való egészséges viszonyulásunk feltétele. A kert kialakításában az első lépéseknél tartunk: utak lerakása, talaj előkészítése, és az ágyások körvonalazása. Ültettünk virághagymákat, és hamarosan gyümölcstermő cserjékkel gazdagodunk. A munka nagy részét a hetedikesek végzik technika óra keretében, de a felsőbb éveseket is szívesen látjuk, különösen a nagyobb fizikai erőt igénylő feladatoknál. Minél többen bekapcsolódnak, annál hamarabb formálódik ki az a tér, ahol élet serken egyrészt a növények által, de remélhetőleg a közösség által is. Mert szeretnénk újabb színteret teremteni a kerttel a közösségi életnek is, nemcsak a közösen végzendő munka révén, hanem játékra, bográcsozásra, szabadtéri órák tartására, családi napok megrendezésére alkalmas tér kialakításával is. Nagy munka áll előttünk, minden kétkezi és tárgyi segítséget szívesen fogadunk.

| VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1-bcCeQrj1UbBoWVVo7Qj8tfe_FYUt0fV/view