Jelentkezés központi írásbeli felvételire

Kedves Nyolcadikosok, kedves Szülők!

Idén is lehetőség lesz Veresegyházon megírni a központi írásbeli felvételit. A jelentkezéshez 2017. december 8-ig kell a kitöltött Tanulói jelentkezési lapot iskolánkba eljuttatni. Személyesen reggel fél 8 és délután 4 óra között (2112 Veresegyház, Fő út 106.) vagy postai úton (2112 Veresegyház Pf. 108).

adatok

A speciális nevelési igényű tanulók a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

  • ­ időhosszabbítás,
  • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata,
  • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kedvezményt kíván igénybe venni a tanuló, valamint a speciális elbírálásra való jogosultság indoklását. Kérelem beadása esetén feltétlenül adjanak meg telefonszámot vagy e-mail címet.

 

Letölthető dokumentumok:

A Felvételi tájékoztató füzet letöltése

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára

Kiegészítő tájékoztató sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók számára