Joseph Kentenich atya gondolatai

Olyan önálló embereket kell nevelnünk, akik belső meggyőződésből kiállnak eszményük mellett és tűzön-vízen át kitartanak – mégpedig önállóan, öntevékenyen.

*

Nevelni annyit jelent, mint eleven érzékelésben lenni.

*

Olyan önálló személyiségeket formáljunk, akik a körülményeknek megfelelően képesek önmagukat kormányozni, vezetni, magukon segíteni.

*

Az Egyház küldetése: Menjetek és hirdessétek minden népnek, minden generációnak! Ott érd el, ahol ma él, a mai lelki beállítódásában, pillanatnyi szükségeiben, harcaiban és görcseiben.

*

Mi ez a speciálisan katolikus célkitűzés pedagógiai szempontból? Készség és képesség arra, hogy önállóan és öntevékenyen Krisztus testének tagjaként az Istengyermek életét éljem.

*

Végső soron mindig az győz, akit világos elvek vezetnek, aki nem néz jobbra meg balra, hanem rendíthetetlenül megy az útján, függetlenül attól, hogy siker, vagy balsiker éri.

*

A nevelés legmélyebb értelemben semmi más, mint az Élet szolgálata… Az Életet kell szolgálnom, ami azt jelenti: egyrészt kedvező feltételekről kell gondoskodnom, hogy a teremtett élet megfelelően kibontakozhasson, másrészt az Életet akadályozó körülményeket és ellenségeket mindinkább távol kell tudnom tartani kis növendékemtől.