Középiskolai felvételi jelentkezés – 2021

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

A középiskolai felvételi jelentkezési lapok helyes kitöltéséhez szeretnénk segítséget nyújtani, összegyűjtöttük a szükséges információkat egy helyre.

2021. február 19-ig kell beadni a jelentkezést a kiválasztott középiskolákba. A Veresegyházi Katolikus Gimnáziumba való jelentkezéshez minden szükséges adat, információ megtalálható a honlapunkon, illetve a felvételi tájékoztató füzetünkben.

Az iskola adatai:

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 117-125.

Feladatellátási hely száma (telephely kódja): 003

OM: 203217

***

8. évfolyamosok

A 8. osztályba járó diákok jelentkezését az általános iskolája intézi, így a szülőknek az általános iskola elvárásait kell teljesítenie.

A 2021/2022-2s tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0001 Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú első idegen nyelv: angol
0002 Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú első idegen nyelv: német
0003 Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú első idegen nyelv: angol
0004 Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú első idegen nyelv: német

A négy tanulmányi terület kódjából két osztályt szervezünk. Mindkét osztályban emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk a matematikát, csoportbontásban a digitális kultúrát. Az első idegen nyelvet szint szerinti bontásban, A2 (haladó) szinttől indítjuk, emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Haladó szintű német csoportot minimum 8, a felvételi követelményeket teljesítő felvételiző esetén indítunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia és latin nyelvek közül választhatnak tanulóink, melyeket csoportbontásban tanítunk A 11. és a 12. évfolyamon minden diáknak lehetősége van két, általa választott tantárgyat emelt szinten tanulni, így az emelt szintű érettségire felkészülni.

B osztály – humán (kód: 0001, 0002)

Ebbe az osztályba inkább humán érdeklődésű diákokat várunk, akik a magyar, történelem tantárgyakat szeretik jobban. A  magyart, a történelmet is csoportbontásban tanítjuk.

C osztály – reál (kód: 0003, 0004) 

Ebbe az osztályba az inkább természettudományos érdeklődésű diákokat várjuk, akik a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat szeretik jobban. A fizikát, a kémiát is csoportbontásban tanítjuk.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

* a központi tanulói jelentkezési lap

* az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,

* a tanuló által a szóbeli felvételire írt bemutatkozó levél (részletek a felvételi tájékoztatóban).

***

6. évfolyamosok

A 6. osztályos gyermek jelentkezését a szülő intézi, a következő helyen tudnak erről tájékozódni: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

A jelentkezést az elektronikus felületen kell elkezdeni: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/egyeni_jelentkezes_menete_a_2020_2021_tanevben_zajlo_kozepfoku_felveteli_eljaras_soran

A jelentkezési lapot kinyomtatva, mindkét szülőnek és a jelentkezőnek aláírva a középiskolába kell beküldenie (2112 Veresegyház, Pf. 108) vagy személyesen leadnia. A tanulói adatlapot a lapon megadott címre kell postáznia (ezt is alá kell írnia mindkét szülőnek és a jelentkezőnek is)

A középiskolába küldendő további dokumentumok:

  • értékelőlap a középfokú felvételi eljárás írásbeli eredményéről
  • tanulmányi eredményeket igazoló hiteles bizonyítvány másolat

A 2021/2022-es tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0005 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen
nyelv az angol
0006 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen
nyelv a német

Mindkét tanulmányi kóddal ugyanabba az egy induló hat évfolyamos osztályba jelentkezik a tanuló, a meghirdetett különböző kódokkal az eddig tanult idegen nyelv megjelölésére van lehetőség. Haladó német nyelvű csoportot 8 főtől tudunk indítani, ennél kisebb csoportlétszám esetén az első két évben csak haladó angol nyelvű csoportokat szervezünk. Második idegen nyelvet 9. évfolyamtól választhatnak a diákok.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

* a központi tanulói jelentkezési lap,

* az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,

* bizonyítvány (5. év végi, 6. év félévi) másolata.