Középiskolai jelentkezés – 2019

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

2019. február 18-ig kell beadni a jelentkezést a kiválasztott középiskolákba. A Veresegyházi Katolikus Gimnáziumba való jelentkezéshez minden szükséges adat, információ megtalálható a honlapunkon, illetve a felvételi tájékoztató füzetünkben.

Az iskola adatai:

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Telehely címe: 2112 Veresegyház, Fő út 106.

Telephely kódja: 002

OM: 203217

***

8. évfolyamosok

A nyolcadik évfolyamosok jelentkezése az általános iskolán keresztül zajlik.

A 2019/2020-as tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0001 Négy évfolyamos általános tantervű képzés reál irányú / első idegen nyelv: angol vagy német
0002 Négy évfolyamos általános tantervű képzés humán irányú / első idegen nyelv: angol vagy német

Mindkét osztályban első idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak, második idegen nyelvként pedig angol, német és francia nyelvek közül választhatnak tanulóink, melyeket csoportbontásban tanítunk. Az első idegen nyelvet szint szerinti bontásban, A2 (haladó) szinttől indítjuk, emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. A 11. és a 12. évfolyamon minden diáknak lehetősége van az általa választott két tantárgyat emelt szinten tanulni, így az emelt szintű érettségire felkészülni.

A osztály – reál (kód: 0001)                       

Ebbe az osztályba az inkább természettudományos érdeklődésű diákokat várjuk, akik a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakat szeretik inkább. A fizikát, a kémiát, a  matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk.

B osztály – humán (kód: 0002)

Ebbe az osztályba inkább humán érdeklődésű diákokat várunk, akik a magyar, történelem tantárgyakat szeretik inkább. A  magyart, a történelmet, a matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

* a központi tanulói jelentkezési lap

* az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,

* a tanuló által a szóbeli felvételire írt bemutatkozó levél (részletek a felvételi tájékoztatóban).

***

6. évfolyamosok

A jelentkezéshez a hatodik osztályosok esetében a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap/lapok) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba és az Oktatási Hivatalba is.  Részletes tájékoztató az oktatási hivatal honlapján található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete

A 2019/2020-as tanévben induló osztályok tanulmányi terület kódjai:

0003 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv az angol
0004 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv a német

 Mindkét tanulmányi kóddal ugyanabba az egy induló hat évfolyamos osztályba jelentkezik a tanuló, a meghirdetett különböző kódokkal az eddig tanult, illetve továbbiakban tanulni kívánt idegen nyelv megjelölésére van lehetőség. Német nyelvű csoportot 8 főtől tudunk indítani, ennél kisebb csoportlétszám esetén az első két évben csak angol nyelvű csoportokat szervezünk. Második idegen nyelvet 9. évfolyamtól választhatnak a diákok.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

* a központi tanulói jelentkezési lap,

* az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,

* bizonyítvány (5. év végi, 6. év félévi) másolata.