Középiskolai jelentkezés

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

A középiskolai felvételi jelentkezési lapok helyes kitöltéséhez szeretnénk segítséget nyújtani, összegyűjtöttük a szükséges információkat egy helyre.

2022. február 22-ig kell beadni a jelentkezést a kiválasztott középiskolákba. A Veresegyházi Katolikus Gimnáziumba való jelentkezéshez minden szükséges adat, információ megtalálható a honlapunkon, illetve a felvételi tájékoztató füzetünkben.

Az iskola adatai:

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 117-125.

Feladatellátási hely száma (telephely kódja): 003

OM: 203217

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a jelentkező olyan tanulmányi területet kíván megjelölni, amelyen tanított első idegen nyelvből nincs általános iskolai osztályzata, akkor március 10-én írásbeli és szóbeli szintfelmérő vizsgát kell tennie. A szintfelmérő vizsgát kérelmezni kell az igazgatótól, a kérelmet kérjük a jelentkezéshez csatolni! Az igazgatói engedély ennek megfelelő szintű teljesítéséhez kötött.

***

8. évfolyamosok

A 8. osztályba járó diákok jelentkezését iskolájuk intézi, így a szülőknek az általános iskola elvárásait kell teljesítenie.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • a központi tanulói jelentkezési lap,
  • az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,
  • a tanuló által a szóbeli felvételire írt bemutatkozó levél (részletek a felvételi tájékoztatóban).

***

6. évfolyamosok

A 6. osztályos gyermek jelentkezését a szülő intézi, a következő helyen tudnak erről tájékozódni: Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

A jelentkezést az elektronikus felületen kell elkezdeni: KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer (kir.hu)

A jelentkezési lapot kinyomtatva, mindkét szülőnek és a jelentkezőnek aláírva a középiskolába kell beküldenie (2112 Veresegyház Pf. 108)vagy személyesen leadni. A tanulói adatlapot a lapon megadott címre kell postáznia (ezt is alá kell írnia mindkét szülőnek és a jelentkezőnek is)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • a központi tanulói jelentkezési lap,
  • az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata,
  • bizonyítvány (5. év végi, 6. év félévi) másolata,
  • a felvételiző gyermeket bemutató szülői levél.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ebben az évben a szülő ügyfélkapuján keresztül is fel lehet adni a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben kérjük, hogy a beküldendő dokumentumokat hiánytalanul, az esetlegesen több oldalas dokumentumot egy fájlban küldjék meg.