Külföldi Nyelvtanulási Program

2020. március 11-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kormány sajtótájékoztatója után a következőkről tájékoztatta a Tempus Közalapítványt: „Egy évvel elhalasztja a kormány a Külföldi Nyelvtanulási Programot – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter annak kapcsán, hogy a kormány rendkívüli jogrendet hirdetett és veszélyhelyzet elrendeléséről döntött a koronavírus-járvány miatt.” A fentiek alapján a Tempus Közalapítvány a pályázati rendszert a bejelentést követően felfüggesztette. Júniusban indul az államilag támogatott Külföldi Nyelvtanulás Program, amely a 9. és 11. évfolyamos diákok számára biztosít lehetőséget egy kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon való részvételre.

A nyelvtanfolyamok minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg és a nyelviskolák a nyelvórákon kívül a tanulók számára egyéb kulturális, szabadidős programokat is biztosítanak a program keretében, ezzel is lehetőséget adva a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. A legtöbb nyelviskola kínál szállást kollégiumban és családoknál is, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására.

Szintfelmérés után a fogadó nyelviskola végzi a diákok beosztását csoportokba, az a cél, hogy mindenki a neki megfelelő nyelvi szinten tanulja az idegen nyelvet.

A program a külföldi nyelvtanulásra teljes körű támogatást nyújt, tehát fedezi a nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket. A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.

A programban való részvételre iskolánk diákjainak két lehetőségük van:

  • iskolánk által szervezett csoportos kiutazás, vagy
  •  egyéni kiutazás útján.

Csoportos utazás

Ebben az évben iskolánkból öt csoport utazik külföldre a program keretein belül, közülük négy angol és egy német nyelvterületre. Mindegyik csoportunk rendelkezik fogadónyilatkozattal, így a támogatói okirat megérkezésével a csoportos utazásra jelentkező diákjaink helye biztossá válik.

Ebben az esetben iskolánk vállalja a csoport számára a nyelviskolai képzésen való részvétellel kapcsolatos minden előkészítési és szervezési feladatot: a kiutazó tanulók kiválasztása, kísérőpedagógusok biztosítása, a fogadó nyelviskola kiválasztása, a csoport fogadásának menedzselése, kapcsolattartás a nyelviskolával, a pályázat benyújtása, az utazás megszervezése.

Egyéni pályázat

Az egyéni pályázat benyújtásához mind a tanulónak, mind pedig a szülőnek szüksége lesz Ügyfélkapura, mert a szülői/gondviselői nyilatkozatot kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus aláírással lehet benyújtani. Az egyénileg pályázók jelentkezését a nyelviskolák kizárólag az online pályázati rendszerben tudják a fogadni, a jelentkezéskor kizárólag a tanulók korát, nemét és speciális igényeit (pl.: kerekesszék) látják, hogy a tanulók fogadásáról dönteni tudjanak.

A választott kurzusokat a tanuló által preferált sorrendben kell megjelölni, a nyelviskolák is e szerint kapják meg a jelentkezéseket.

Szülői nyilatkozat

A program keretében a külföldi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében a szükség van a szülők/gondviselő nyilatkozatára, amelyben a szülő/gondviselő és a tanuló nyilatkozik, hogy vállalja a programban való részvétel feltételeit:

  • Kiskorú tanuló esetén a programban való részvételhez hozzá kell járulnia.

  • A tanulók helyett minden esetben a (tanuló életkorától függetlenül) szülők/gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére. A támogatás teljes összege visszakövetelendő, amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót