Máriabesnyői Mladifest

A Máriabesnyői Mladifest elhozza a Medjugorjei Ifjúsági Találkozó hangulatát és programját a magyar hívő és útkereső fiatalokhoz. Barátságos légkörben, szívet melengető zenékkel és tanúságtételekkel, közös imádsággal mélyülhetünk el Isten szeretetében és kegyelmében. A boldog elcsendesülés mellett a megnyugvást keresők, és a lelki újjászületésre vágyók is választ kaphatnak, a lelki üresség megtelik szeretettel, a szív kegyelemmel, a lélek pedig megkönnyebbül. A fesztivál hangulathoz a dicsőítő zene és tánc is hozzájárul, a létrejövő szeretetközösségben felszabadulunk, a kiáradó kegyelem elfogadóvá és nyitottá tesz, így találkozhatunk az élő Istennel. Az útkeresőknek meghatározó élményt jelentenek a résztvevő mosolygós papok és apácák, akik a közbenjárás és szabadítás mellett bepillantás engednek Istenélményeikbe. A gyónás és szentségimádás új értelmet kap, hitünk parazsából tüzet lobbant. Isten is jelen lesz a rendezvényen, az oltáriszentségben láthatóvá válik, eljön, hogy reményt adjon, hogy felébresszen, hogy megölelhessen, megszabadítson a félelmeinktől. A megtapasztalható összefogás, bűnbánat, önzetlen szeretet, nevetés és isteni elfogadás felemelnek minket és önazonossá tesznek. 

A programra várják a katolikus fiatalokat és fiatal felnőtteket. Elsődlegesen 15-35 éves korosztályt.
Másodlagosan várják az ebbe a korcsoportba tartozó keresztényeket és azokat, akik útkeresők és kapaszkodót keresnek, szeretetlenségben szenvednek, hallottak már a kereszténységről, talán meg is vannak keresztelve, de élő hitük nincsen. Nekik szeretnék megmutatni és velük együtt megélni, hogy Isten és csodák léteznek!

Az 1. Máriabesnyői Mladifest mottója:
„Minden lehetséges annak, aki hisz”
(Mk, 9,23)

További információk a fesztivál honlapján.