Nyelvi képzés

Az induló osztályokban két idegen nyelvet fogunk tanítani tanórai keretek között. A nyelveket szint szerinti bontásban tanítjuk, tehát a csoportokat nem egy-egy osztály, hanem az egész évfolyam hasonló nyelvi szinten lévő diákjaiból alakítjuk ki.

Első idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet választhatják a tanulók, amelyet heti 5 órában tanulnak majd, a haladó (A2-es) szint elejétől indulva. 11. osztály végére a B2-es szint elérése a cél, amely a középfokú nyelvvizsga vagy az emelt szintű érettségi szintjének felel meg.

Második idegen nyelvként francia, német vagy angol nyelvet heti 3 órában tanulhatnak a diákok, kezdő (A1-es) szintről indulva. Tervezzük 11. osztálytól a második idegen nyelv tanulási intenzitásának emelését, hogy a 12. osztály végére a diákok elérjék a középfokú nyelvvizsga szintjét ebből a nyelvből is.

Nyelvtanáraink célja, hogy széles körben felhasználható idegennyelv-tudásra tegyenek szert a tanulók, valós élethelyzetekben (iskolai versenyek, projektek, külföldi tanulmányi utak) gyakorolják az idegen nyelvet.