Rangos elismerésben részesült kollégánk

Az egyházmegye legrangosabb, pedagógusoknak járó kitüntetését, a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Lindner Gusztávné Klára tanárnő, iskolánk nyugdíjba vonult némettanára június 23-án, a tanévvégi hálaadó szentmisét követően.  

Klára tanárnő egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-német szakán 1972-ben fejezte be. A pályán eltöltött 50 tanév során ellátott osztályfőnöki, szakértői, tanácsadói, intézményvezető-helyettesi és vezetői feladatokat is. Az évek során hétköznapjaiban a szakmai munka, a családi és az aktív hitélet hitelesen fonódott egybe. Több országosan ismert intézmény életére volt nagy hatással: részt vett a Baár-Madas Református Gimnázium elindításában Bibó István igazgató mellett, majd a Sylvester János Református Gimnázium alapításában, szellemiségének felépítésében. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője is volt.

2016-ban, a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban befejezettnek gondolt tanári pályafutása után új hívást kapott, amire szinte gondolkodás nélkül mondott igent. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium alapító tantestületének tagjaként az idegen nyelvi képzés felépítésének szakmai vezetőjeként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy iskolánkban magas színvonalú nyelvi képzés valósuljon meg.

Keresztény értékrendjével, lényeglátó, személyiséget elfogadó és megerősítő pedagógiai tevékenységével generációkra volt hatással.

Hálásak vagyunk az együtt töltött évekért!

(Fotó: https://vaciegyhazmegye.hu)