Rendkívüli intézkedések a középiskolai felvételi eljárásban

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

A 30/2021.(XI.23.) EMMI határozata értelmében a veszélyhelyzetre tekintettel a központi írásbeli vizsga teljesítésére második pótnapon van lehetőségük azoknak a diákoknak, akik igazolt Covid-19 fertőzés vagy hatósági házi karantén miatt, illetve önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 2022.01.22-i központi írásbeli vizsgán, sem a 01.27-i pótló központi írásbeli vizsgán nem tudtak részt venni. A második pótló vizsga időpontja: 2022. február 4. 16 óra.

A második pótló írásbeli vizsgán való részvételhez kérelmet kell benyújtani az iskola igazgatójának, amelyhez csatolni kell az első két vizsgaalkalomtól való távolmaradás okát igazoló dokumentumokat. A kérelmet 2022. január 28. 16 óráig kell eljuttatni az iskolába.

A második pótalkalmon megírt vizsgadolgozatok megtekintésére 2022. február 9-én lesz lehetőség. A kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket 2022. február 10. 16 óráig lehet megtenni.