Szent Imre ösztöndíj

Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2021/2022. évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével), akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-15. osztályos tanulói vagy felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.

A pályázatokat 2021. október 4-ig kell benyújtani. Csak a 2021. október 4-éig elektronikusan is és postai úton is beadott pályázatokat tudjuk elbírálni! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Részletek: https://katolikus.hu/cikk/palyazati-felhivasa-20212022-tanevre