Szent Imre-ösztöndíj a 2018/19-es tanévre

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2018/2019. évi Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-15. osztályos középiskolás (vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló) katolikus fiatal. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik.

Az ösztöndíjra pályázni 2018. október 1-ig lehet: elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen, vagy postán eljuttatott jelentkezési lappal. Az ösztöndíjról részletes tájékoztatás az alábbi honlapon olvasható: https://katolikus.hu/cikk/szent-imre-osztondij-2018