Tudományos előadások az iskolában

A teremtett világ hetének alkalmából tudományos előadók segítik diákjainkat, hogy más szemszögből, új nézőpontból vizsgálják meg világunk egy-egy jelenségét. A tanulók szeptember 29-én délután két előadás közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően.

Az előadások:

Az igazi nemzeti konzultáció

Dr. Szigetvári Péter

nyelvész

egyetemi docens, az ELTE Angol Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezetője

„Magyar nyelv” vagy „angol nyelv” tulajdonképpen nem létezik. Amit „magyar nyelvnek” vagy „angol nyelvnek” nevezünk, az több millió (az angol esetében több százmillió) egyéni nyelvváltozat, amelyek egymással sosincsenek teljes átfedésben, de a beszélőik nagyjából megértik egymást (vagy nem). Egy-egy nyelv beszélői folyamatosan konzultálnak egymással arról, hogy milyen legyen a nyelvük a jövőben. Ez a konzultáció úgy folyik, hogy a beszélők beszélnek, egymás beszédét figyelik, ami megtetszik a másik beszédében, azt elkezdik használni, ami nem, azt nem használják. A jövőbeli nyelvükben ezek után az előbbi alakok elterjednek, az utóbbiak viszont kihalnak. A népszerűbb beszélőknek nagyobb a hatásuk, a kevésbé népszerűeknek kisebb, de azért mindannyian folyamatosan részt veszünk ebben a konzultációban és alakítjuk azt az absztrakciót, amit „magyar nyelvnek” nevezünk.

 

Az evolúcióelmélet buktatói
megválaszolatlan kérdések, megalapozott kritikák, megkerülhetetlen tények

Dr. Németh Imre

biológus

a Szent István Egyetem egykori egyetemi docense és doktori iskolájának vezető oktatója

Már Darwin előtt évtizedekkel is sokan felvetették az elméletet, hogy a fajok nem állandóak, kialakulásuk lassú, apró, egymás utáni változások eredménye. Írtak a természetes kiválasztásról is, Darwin pedig az egészet összekapcsolta a létért való küzdelemmel. Ez azonban nem ilyen egyszerű: 1980-ban 150 jeles evolucionista gyűlt össze a Chicagóban Természettudományi Múzeumban, és négy napos vita után úgy oszlott fel a tanácskozás, hogy az evolúció tényét elfogadták, de hogy mi az, nem tudták eldönteni, s azt sem, hogyan mehetett végbe. Teilhard de Chardin szerint valóban létezik valamiféle fejlődés, de vajon ez a fejlődés irányított?